Şekilli refrakter önümleri
Öňdebaryjy refrakter
Keramiki süýüm önümleri we guýulýan

önümleri

Temokary temperatura çydamly önümleriň köp sanly gurluş görnüşleri

has köp >>

biz hakda

Ylmy gözleg, ýokary tehnologiýaly çäklendirilen kompaniýanyň önümçiligi we satuwy

näme edýäris

“Shandong Robert New Material Co., Ltd.” ýokary tehnologiýaly çäklendirilen kompaniýanyň ylmy gözlegleriň, önümçiligiň we satuwyň toplumydyr.Bazar islegine we müşderiniň islegine garamazdan, kompaniýa dürli ýokary tehnologiýaly elektrik ýylylyk komponentlerini, çydamly önümleri we ýokary aşaga çydamly materiallary ösdürmäge çalyşýar we amaly meýdançasyny giňeltmäge çalyşýar.Kompaniýa, ýokary temperatura çydamly önümleriň köp sanly gurluş görnüşlerini döretmek üçin güýçli tehniki topara bil baglady.

has köp >>
näme üçin bizi saýlamaly?

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
logo

amaly

Kompaniýa "Bütewilik, hil ilki, borçnama we ygtybarlylyk" maksady bilen her bir müşderä hyzmat edýär.

habarlar

Bazar islegine we müşderiniň islegine garşy durmak

täzelikler

Çig mal materiallarynyň klassifikasiýa ýollary haýsylar?

Çig malyň we dürli klassifikasiýa usullarynyň köp görnüşi bar.Umuman alty kategoriýa bar.Ilki bilen, refraktoryň himiki düzümlerine görä ...

Sement aýlanýan ojak üçin çeýelýän gaplar

Sement ojagy guýulýan gurluşyk prosesi, sement aýlanýan ojak üçin çydamly kastelleri görkezýär 1. Polat süýüm rei ...
has köp >>

Silikon karbid çybyklary, ibermäge taýyn ~

Silikon karbid çybyklary / SiC ýyladyş elementi: Pakistan ibermäge taýyn ~ ...
has köp >>