sahypa_banner

Biz hakda

Robert hakda

“Shandong Robert New Material Co., Ltd.”, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Zibo şäherinde ýerleşýär, bu çeýe material önümçilik bazasydyr.Gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, peç dizaýny we gurluşyk, tehnologiýa we eksport refrakter materiallaryny birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Bizde doly enjamlar, ösen tehnologiýa, güýçli tehniki güýç, ajaýyp önümiň hili we abraýy bar.Zawodymyz 200 gektardan gowrak meýdany eýeleýär we her ýyl şekilli refrakter materiallaryň önümçiligi takmynan 30000 tonna, şekilli refrakter materiallar 12000 tonna.

微 信 图片 _20230625133249_ 副本
微 信 图片 _20230625133203_ 副本
kompaniýa (2)
Döredildi-

1992-nji ýylda döredildi

Eksport-
+

Countriesurtlary eksport etmek

önümçilik-
Tonlar +

Ualyllyk önümçilik kuwwaty

tejribe-
+

Çekişme pudagynda 30 ýyldan gowrak tejribe

Näme üçin?

Bazar islegine we müşderiniň islegine garamazdan, kompaniýa dürli ýokary tehnologiýaly elektrik ýylylyk komponentlerini, çydamly önümleri we ýokary aşaga çydamly materiallary ösdürmäge çalyşýar we amaly meýdançasyny giňeltmäge çalyşýar.Kompaniýa, ýokary temperatura çydamly önümleriň köp sanly gurluş görnüşlerini döretmek üçin güýçli tehniki topara bil baglady.

enjamlar (3)
enjamlar
enjamlar
enjamlar (1)
enjamlar (2)

Önümlerimiz

Esasy önümlerimiz:Alkogol refrakter materiallarymagniý, magniý hrom, magniý alýumin şpinel, magniý demir, magniý uglerod we ş.m .;Monolit zawodlarypalçyk kerpiç, beýik alýumin kerpiç, korund kerpiç, kremniy kerpiç we ş.m .;Amorf refrakter materiallarguýulýan önümler, çişiriji materiallar, pürküji materiallar, plastmassa materiallary, çydamly çig mal we ş.m .;Malylylyk izolýasiýa refrakter materiallary ýeňil palçyk kerpiçleri, ýeňil ýokary alýumin kerpiçleri, ýeňil mullit kerpiçleri, keramiki süýüm önümleri we ş.m.Sýörite refrakter materiallaruglerod we uglerod, kremniý karbidi, sirkonium we alýumin oksidi bolanlar,Funksional refrakter materiallarsüýşýän burunlar, dem alýan komponentler we kesgitlenen diametrli burunlar ýaly üznüksiz guýma ulgamlary üçin.

1 Çig mal ammary

Çig mal ammary

2. Garyşyk

Garyşyk

3Basyş

Basyş

4 Guramak

Guramak

5 Ot açmak

Ot açmak

6Saýlamak

Saýlamak

7 kesgitlemek

Ectionüze çykarmak

8 Saklamak

Saklamak

Goýmalar

Robertiň önümleri giňden ulanylýar High Temperatura ojaklarygara metallar, polat, gurluşyk materiallary we gurluşyk, himiýa, elektrik energiýasy, galyndylary ýakmak we howply galyndylary bejermek ýaly.Şeýle hem ulanylýarPolat we demir ulgamlaryaýallar, EAF, partlaýjy peçler, öwrüjiler, koks peçleri, gyzgyn partlama peçleri ýaly;Ngara metallurgiýa ojaklaryreverberatorlar, peselýän peçler, partlaýjy peçler we aýlawly peçler ýaly;Bgurluşyk materiallary Senagat ojaklaryaýna peçler, sement peçleri we keramiki peçler;OKilnsulanmakda gowy netijelere eýe bolan gazanlar, galyndylary ýakýanlar, gowurýan peç ýaly.Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa, Amerika we beýleki ýurtlara eksport edilýär we köp sanly polat kärhanalary bilen gowy hyzmatdaşlyk binýadyny döretdi.Robertiň ähli işgärleri ýeňiş gazanmak üçin siziň bilen işleşmäge tüýs ýürekden garaşýarlar.

Sergi

sergi (2)
sergi (4)
sergi (5)
sergi (6)
1111_ 副本
微 信 图片 _20231207130623_ 副本
微 信 图片 _20231207130639_ 副本
微 信 图片 _20231207130651_ 副本

Şahadatnama

kepillendirilen (1)
kepillendirilen (2)
kepillendirilen (3)
kepillendirilen (4)
kepillendirilen (5)
kepillendirilen (6)